Badania geotechniczne

badania geotechniczneFirma Kalko Usługi Inżynierskie dysponuje możliwością ciągłej obsługi budów na każdym etapie realizacji. W zakres obsługi wchodzą badania geotechniczne za pomocą płyty dynamicznej lub też badania gruntu płytą statyczną VSS, które pozwala na określenie zagęszczenia warstwy nasypu, nośności i zagęszczenia podłoża, a także niektórych typów podbudów. Wykonujemy odbiory wykopów fundamentowych, badanie nośności, stopnia i wskaźnika zagęszczenia zasypek fundamentowych oraz obsypek instalacji. W zakres obsługi wchodzą również badania aparatem Proctora metodą A, badania nośności i wskaźnika odkształcenia korpusów posadzek i ciągów pieszo-drogowych.
 
Dokładana analiza geotechniczna może być pomocna w podjęciu istotnych decyzji budowlanych. Wskaże linię przemarzania gruntu i ułatwi decyzje dotyczącą drenażu. Dzięki badaniom inwestor będzie też mógł podjąć decyzję o głębokości podpiwniczenia. Informacje tego typu są niezbędne do prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia prac budowlanych.
 
Badanie geotechniczne mogą być wykonane jeszcze przed zakupem działki. Dzięki temu inwestor upewni się, czy teren na pewno nadaje się pod palnowaną zabudowę.
 
Gotowe projekty, na przykład domów jednorodzinnych, są przystosowane pod budowę na przeciętnym, stabilnym gruncie. Jeśli inwestor planuje budowę na gruncie o mniejszej nośności, to fundament przewidziany w projekcie może nie przenosić właściwie obciążeń. Wiąże się to z nierównomiernym osiadaniem budynku oraz z pęknięciami ścian. Dlatego przed rozpoczęciem budowy należy wykonać badania geotechniczne.
 
Badania geotechniczne wykonuje się w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję. Ekspertyza geotechniczna zawiera konieczne informacje, potrzebne do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania fundamentów budynku, w razie potrzeby doboru typu ich izolacji, możliwości podpiwniczenia budynku, doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków czy też możliwości odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku do gruntu.
Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.