Wykonujemy kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy budowlaneZajmujemy się kosztorysowaniem robót budowlanych w zakresie prac ogólnobudowlanych, drogowych, konstrukcji stalowych, prac konserwatorskich, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznych. 
Wykonujemy wszelkiego typu kalkulacje, analizy cenowe, kosztorysy zarówno bardzo szacunkowe w oparciu o szkice koncepcyjne, projekty robocze itp. jak i szczegółowe kosztorysy inwestorskie dużych inwestycji w oparciu o bardzo wielobranżową dokumentację projektową.
 
KLIENT INDYWIDUALNY
Wykonujemy:
 • kosztorys i przedmiar na budową domu, altany, garażu, itp.
 • kosztorys na potrzeby banku w celu uzyskania kredytu hipotecznego
 • weryfikacja kosztorysów wykonawców
Wybrane korzyści z opracowania kosztorysów:
 • możliwość oceny wartości inwestycji i ewentualnie zweryfikować przewidywany zakres robót w oparciu o posiadane środki finansowe
 • przygotowanie bazy wyceny dla potencjalnych wykonawców w postaci przedmiaru robót by następnie móc łatwo zweryfikować ich oferty
 • nie przepłacanie za poszczególne usługi budowlane
WYKONAWCA
Wykonujemy:
 • kosztorysy ofertowe w oparciu o przedmiar, opis robót i dokumentację projektową wraz z ewentualnym sprawdzeniem przedmiaru dostarczonego przez inwestora lub w oparciu o dokumentację projektową
 • kosztorysy powykonawcze lub na roboty dodatkowe na bazie oferty, w oparciu o obmiaru robót pomierzonych bezpośrednio na budowie lub o księgę obmiaru
 • formalne przygotowanie lub sprawdzenie oferty przetargowej
BIURA PROJEKTOWE
Wykonujemy:
 • kosztorysy inwestorskie w oparciu o opis robót i dokumentację projektową w branży ogólnobudowlanej:
  - drogowej
  - instalacji sanitarnych
  ​- instalacji elektrycznych
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, wymogi inwestora a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonane kosztorysy

 

Lista przykładowych kosztorysów budowlanych jakie wykonaliśmy na przesztrzeni ostatnich lat.

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.