Zakres usług związanych z obsługą inwestycji

 
 Gwarantujemy skuteczne zarządzanie całym procesem inwestycyjnym lub realizację poszczególnych jego etapów.
 
 

Realizacje budówDzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu oraz wszechstronności zakresów realizacji dysponujemy szeroką siatką kontaktów z wykonawcami w każdej z branż. Dzięki temu możemy pomóc w wyszukaniu odpowiedniego wykonawcy, ogłoszeniu konkursu ofert na podwykonawstwo gwarantując, tym samym zawsze dobrą jakość, rzetelność i terminowość wykonania robót budowlanych za rozsądne stawki.
 

Kosztorysy budowlaneZajmujemy się kosztorysowaniem robót budowlanych w zakresie prac ogólnobudowlanych, drogowych, konstrukcji stalowych, prac konserwatorskich, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji i instalacji elektrycznych. 
Wykonujemy wszelkiego typu kalkulacje, analizy cenowe, kosztorysy zarówno bardzo szacunkowe w oparciu o szkice koncepcyjne, projekty robocze itp. jak i szczegółowe kosztorysy inwestorskie dużych inwestycji w oparciu o bardzo wielobranżową dokumentację projektową.
 

Przeglądy techniczne budynkówZgodnie z brzmieniem art. 61 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prawidłowego administrowanie obiektami budowlanym w tym do przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego. Ustawa precyzuje, rodzaje poszczególnych kontroli i jak często powinny one być przeprowadzane. Ponadto niezależnie od terminów ustawowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia albo zagrożenia obiektu wywołanego siłami natury lub człowieka, także należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku.
 

Rozliczenia FIDICW zakresie współpracy przy prowadzeniu Kontraktu proponujemy pełną lub częściową reprezentację Wykonawcy przed Inżynierem Kontraktu oraz Zamawiającym. Proponujemy zarówno kompleksowe, jak i częściowe prowadzenie rozliczenia kontraktu.
 

Usługi projektoweJesteśmy młodym zespołem wysokiej klasy specjalistów, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji projektów domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, adaptacji poddaszy i innych podobnych projektów. Podejmujemy się wykonania zarówno tematów ambitnych jak i tych typowych, lub też drobnych prac projektowych.
 

Pomiary GeodezyjneŚwiadczymy kompleksowe usługi geodezyjne dla firm i klientów indywidualnych na terenie Zabrza i terenów ościennych w aglomeracji Górnego Śląska. Wykonujemy także wszelkie roboty geodezyjne dotyczące granic nieruchomości: pomiary i mapy geodezyjne, jeśli zachodzi potrzeba podzielenia nieruchomość, wznowienia znaków granicznych, wskazania przebieg granic lub ustalenia ich od nowa.
 

badania geotechniczneFirma Kalko Usługi Inżynierskie dysponuje możliwością ciągłej obsługi budów na każdym etapie realizacji. W zakres obsługi wchodzą badania geotechniczne za pomocą płyty dynamicznej lub też badania gruntu płytą statyczną VSS, które pozwala na określenie zagęszczenia warstwy nasypu, nośności i zagęszczenia podłoża, a także niektórych typów podbudów. Wykonujemy odbiory wykopów fundamentowych, badanie nośności, stopnia i wskaźnika zagęszczenia zasypek fundamentowych oraz obsypek instalacji. W zakres obsługi wchodzą również badania aparatem Proctora metodą A, badania nośności i wskaźnika odkształcenia korpusów posadzek i ciągów pieszo-drogowych.

projektowanie organizacji ruchu drogowegoWykonujemy usługi projektowania organizacji ruchu drogowego w zakresie:

- Opracowanie wstępnych założeń organizacji ruchu,
- Opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym,
- Opracowanie projektów stałych organizacji ruchu,
- Projekty sygnalizacji świetlnej wahadłowej w związku z przebudową, remontem dróg,
- Uzyskanie niezbędnych opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

inwentaryzacje budowlaneWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w zakres naszej działalności wchodzą również inwentaryzacje budynków. Przez wzgląd na doświadczenie naszego zespołu możemy zapewnić szybkie i rzetelne wykonanie zlecenia.

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Wykonuje się ją najczęściej przy okazji remontu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Inwentaryzacja budynku będzie również potrzebna m.in. do wykonania audytu energetycznego budynku.

certyfikaty, audyty świadectwa energrtycznePonieważ współczesne budownictwo dąży do minimalizacji zapotrzebowania obiektów na energię, my zwracamy uwagę na budynki już istniejące. Audyt energetyczny pomaga określić w jaki sposób należy przeprowadzić termomodernizację i wyliczyć jak wpłynie ona na zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej Gliwice, świadectwa energetyczne Śląsk.

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.