Projektowanie organizacji ruchu drogowego

projektowanie organizacji ruchu drogowegoWykonujemy usługi projektowania organizacji ruchu drogowego w zakresie:

- Opracowanie wstępnych założeń organizacji ruchu,
- Opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym,
- Opracowanie projektów stałych organizacji ruchu,
- Projekty sygnalizacji świetlnej wahadłowej w związku z przebudową, remontem dróg,
- Uzyskanie niezbędnych opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu

 

W ramach projektowania organizacji ruchu drogowego wykonujemy następujące usługi:

1. Opracowanie wstępnych założeń organizacji ruchu (zamknięcie dróg, wprowadzenie objazdów),

2. Opracowanie projektów tymczasowych organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym takich jak np.:
- budowa zjazdu z drogi publicznej (posesji, biurowce, obiekty handlowo-usługowe itp.),
- dojazd na placu budowy,
- organizacja ruchu na terenie budowy,
- remont elewacji budynku,
- budowa przyłączy do obiektu (sieci gazowe, wodociągowe, elektryczne, wod-kan),
- remonty, przebudowa, budowa dróg oraz obiektów drogowych,
- zamknięcie przejazdów kolejowych na czas przebudowy,
- zabezpieczenie imprez,

3. Opracowanie projektów stałych organizacji ruchu
- projekty organizacji ruchu dla przebudowy i budowy odcinków dróg,
- projekt organizacji ruchu dla zabudowy nowych znaków pionowych i poziomych,
- projekt organizacji ruchu dla oznakowania znakami informacyjnymi i zabudowy urządzeń BRD,
- projekt organizacji ruchu dla przystanków komunikacyjnych,
- projekt organizacji ruchu parkingów,
- projekt organizacji ruchu dla nowo wybudowanych chodników, ciagów pieszo-rowerowych, zjazdów itp.,
- projekt organizacji ruchu dla lokalizacji sezonowych ogródków, stoisk handlowych itp.

4. Projekty sygnalizacji świetlnej wahadłowej w związku z przebudową, remontem dróg,

5. Uzyskanie niezbędnych opinii i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

Projekty stałej oraz czasowej organizacji ruchu wykonujemy dla dróg wewnętrznych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich.


Wykonane projekty organizacji ruchu

 

Przykładowe projekty organizacji ruchu - wykonane przez naszą firmę.

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.