Inwentaryzacje budynków

inwentaryzacje budowlaneWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, w zakres naszej działalności wchodzą również inwentaryzacje budynków. Przez wzgląd na doświadczenie naszego zespołu możemy zapewnić szybkie i rzetelne wykonanie zlecenia.

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Wykonuje się ją najczęściej przy okazji remontu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Inwentaryzacja budynku będzie również potrzebna m.in. do wykonania audytu energetycznego budynku.

 

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku. Od projektu standardowego odróżnia ją to, że przedstawia rzeczywisty stan budynku, a nie wizję projektanta na etapie planowania. Sporządza się ją wyłącznie na podstawie pomiarów z natury. Może posłużyć jako baza do wykonania projektu budowlanego np. w przypadku planowanej przebudowy lub remontu.

 

Po co się ją sporządza?

Jest ona potrzebna inwestorowi w przypadku braku dokumentacji projektowej (na skutek jej zaginięcia/zniszczenia), lub gdy jest ona nieaktualna. Rzeczywisty obraz budynku, w postaci aktualnej inwentaryzacji, przydatny jest m. in. do: planowania prac remontowych, projektowych, nadbudowy, rozbudowy, sporządzenia audytu energetycznego, wyliczenia powierzchni użytkowej lokalu (najem, sprzedaż), wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie samodzielności lokalu, jego adaptacji, zmiany sposobu użytkowania, legalizacji samowoli budowlanej.

 

Co zawiera inwentaryzacja budowlana?

- opis techniczny budynku(technologia wykonania, lokalizacja, parametry budynku)
- w pełni zwymiarowane rzuty kondygnacji(łącznie z rzutem dachu)
- przekrój/przekroje pionowe budynku zawierające rzędne wysokościowe posadzek i elementów .charakterystycznych
- widoki elewacji
- dokumentację zdjęciową

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.