Świadectwa energetyczne, audyt energetyczny

certyfikaty, audyty świadectwa energrtycznePonieważ współczesne budownictwo dąży do minimalizacji zapotrzebowania obiektów na energię, my zwracamy uwagę na budynki już istniejące. Audyt energetyczny pomaga określić w jaki sposób należy przeprowadzić termomodernizację i wyliczyć jak wpłynie ona na zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej Gliwice, świadectwa energetyczne Śląsk.

 

ŚWIADECTWO ENERGETYCZNE

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku. Określa on zużycie energii potrzebnej do: oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, a także przygotowania ciepłej wody. Świadectwo energetyczne pozwala nam określić koszty utrzymania budynku.

Kto musi mieć świadectwo energetyczne?

Od 1 stycznia 2009 roku w obowiązującym stanie prawnym każdy nowo wybudowany budynek oddawany do użytkowania oraz każdy budynek wprowadzany do obrotu (wynajmowany lub sprzedawany)  musi posiadać świadectwo energetyczne.

Obowiązkowe świadectwo energetyczne dotyczy:

 • inwestorów indywidualnych – świadectwo charakterystyki energetycznej jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku,
 • domów i mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem,
 • budynków wybudowanych przed 2009 rokiem, w których została przeprowadzona modernizacja budynku.

 

AUDYT ENERGETYCZNY

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to ocena budynku pod kątem energochłonności tzn. ilości i sposobu zużycia energii. Określa ponadto możliwości i środki służące do poprawy stanu użytkowania energii w budynku wraz z określeniem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych.

Najważniejszym elementem audytu jest obliczenie zapotrzebowania na energię i moc w budynku przed i po modernizacji. Audyt obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • stosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Co zawiera audyt energetyczny?

W każdym przypadku sporządzenie audytu obejmuje następujące czynności:

 • sformułowanie zadania (celu),
 • zebranie danych o obiekcie,
 • analiza i ocena stanu istniejącego,
 • poszukiwanie i formułowanie możliwych sposobów poprawy stanu istniejącego (ulepszeń),
 • ocena wariantowych rozwiązań i wybór optymalnego rozwiązania,
 • opracowanie audytu (raportu zawierającego ocenę i zalecenia),
 • przekazanie audytu zleceniodawcy.

Korzyści z audytu energetycznego

Najważniejsze korzyści to:

 • optymalne zaplanowanie modernizacji systemu grzewczego oraz docieplenia ściandachuczy podłóg
 • określenie kosztów termomodernizacji budynków
 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie modernizacji 
 • określenie oszczędności, jakie można zyskać dzięki termomodernizacji
 • otrzymanie założeń do projektu budowlanego.
Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.