Przeglądy techniczne budynków

Przeglądy techniczne budynkówZgodnie z brzmieniem art. 61 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prawidłowego administrowanie obiektami budowlanym w tym do przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego. Ustawa precyzuje, rodzaje poszczególnych kontroli i jak często powinny one być przeprowadzane. Ponadto niezależnie od terminów ustawowych w przypadku wystąpienia uszkodzenia albo zagrożenia obiektu wywołanego siłami natury lub człowieka, także należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego budynku.
 
Wykonujemy:
  • Przeglądy techniczne półroczne, roczne, pięcioletnie w zakresie:
    - części budowli, które są narażone na szkodliwe działanie czynników zarówno atmosferycznych jak i tych związanych z eksploatacją
    ​   danego budynku,
    - instalacji służących ochronie środowiska.
    - instalacji gazowych, przewodów kominowych: spalinowych, dymowych oraz wentylacyjnych
Okresowe kontrole oraz protokoły pokontrolne wykonywane są przez osoby do tego uprawnione i powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Do każdego protokołu załączamy dokumentację zdjęciową wykonaną podczas wizji oraz aktualne uprawnienia pracownika wykonującego kontrolę, co daje Państwu pewność, że została wykonana przez osobę do tego uprawnioną.

Referencje z przeglądów budowlanych

 

Przeglądy budowlane jakie wykonaliśmy na przesztrzeni ostatnich miesięcy - list referencyjny

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.