Nadzór budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i Realizacja inwestycji

Nadzór budowlanyNadzór budowy prowadzony przez kierowników z kilkunastoletnim doświadczeniem posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • sanitarnej
  • elektrycznej
  • drogowej
 
Oferujemy współpracę na zasadzie kompleksowego prowadzenia budowy od momentu przejęcia placu budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Poza obowiązkami kierownika budowy wynikającymi z Prawa Budowlanego gwarantuję właściwe zarządzanie zespołem biura budowy oraz pracownikami Wykonawcy, koordynowanie i bieżąca współpraca z podwykonawcami, a także kontrole techniczną w zakresie Projektu i harmonogramu budowy. Oczywistym jest również dla nas załatwianie spraw formalno-prawnych z ramienia Zleceniodawcy w powierzonym nam zakresie zadań. 
Na wstępie realizacji opracowujemy szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy oraz budżet Kontraktu a następnie dążymy do terminowości wykonania poszczególnych etapów robót, realizacji zgodnie z Projektem i zakładanym budżetem. Istotna jest też dla nas właściwa współpraca z Inspektorem Nadzoru, Projektantem oraz Inwestorem.  
W przypadku konieczności "podzlecania" robót oferujemy organizowanie i koordynowanie przetargów na podwykonawców i negocjowanie korzystnych warunków finansowych i technicznych dla Zleceniodawcy.

Copyright © 2021 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.