Pomiary geodezyjne

 
BUDOWNICTWO:
Wykonujemy:
 • Mapy do celów projektowych
 • Wytyczenia budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.
 • Geodezyjna obsługa inwestycji i pomiary specjalne
 • Inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.
 • Przeglądy budowlane obiektów kubaturowych i pomiary inwentaryzacyjne lokali
NIERUCHOMOŚCI:
Wykonujemy:
 • Wyznaczenie punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości.
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Podziały nieruchomości
  - Etap 1)  Wstępny projekt podziału.
  - Etap 2)  Podział nieruchomości.
  - Etap 3)  Stabilizacja punktów granicznych po podziale.
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i inne prace geodezyjne
Szczegółowy zakres na stronie internetowej: www.geobab.pl

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.