ŻYDOWSKI DOM POGRZEBOWY - GLIWICE

Żydowski Dom Pogrzebowy

 

INWESTOR:                           Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gliwicach

ZAKRES:                               Generalna przebudowa i modernizacja, nadzór konserwatorski

ADRES:                                 ul. Poniatowskiego 14;   Gliwice

CZAS REALIZACJI:                 maj 2011 - maj 2014

WARTOŚĆ KONTRAKTU:        3 700 000 zł

Copyright © 2024 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.