Certyfikaty i audyt entergetyczny

certyfikaty i audyty energrtycznePonieważ współczesne budownictwo dąży do minimalizacji zapotrzebowania obiektów na energię, my zwracamy uwagę na budynki już istniejące. Audyt energetyczny pomaga określić w jaki sposób należy przeprowadzić termomodernizację i wyliczyć jak wpłynie ona na zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody w budynku.

 

Sporządzając audyt energetyczny:
- ocenimy jaki jest istniejący stan techniczny budynku i jakie są koszty energii,
- wskażemy co należy zmienić lub zmodernizować, aby koszty eksploatacji były mniejsze,
- wskażemy jak należy prawidłowo wykonać modernizację,
- oszacujemy jakie będą koszty inwestycji i jakie będą jej efekty,
- podpowiemy jak to sfinansować, czyli w jakim stopniu trzeba przeznaczyć na to własne środki,
   a w jakim korzystać z kredytu, a także o jaki rodzaj pomocy finansowej można się starać
   (pomoc państwa, programy NFOŚiGW, regionalne, samorządowe)

Copyright © 2022 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.