ŻYDOWSKI DOM POGRZEBOWY - GLIWICE

Żydowski Dom Pogrzebowy

 

INWESTOR:   Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gliwicach

ZAKRES:       Generalna przebudowa i modernizacja, nadzór konserwatorski

ADRES:         ul. Poniatowskiego 14;   Gliwice

CZAS REALIZACJI:       maj 2011 - maj 2014

WARTOŚĆ KONTRAKTU:      3 700 000 zł

Copyright © 2019 KALKO Usługi Inżynierskie Gliwice. All Rights Reserved.